Ferskhetsmåling av fisk på sekunder

  • produksjon
Under lagring vil råstoffet endre karakter. Teknikken som benyttes tar utgangspunkt i at fiskemuskelen vil absorbere og reflektere lys på forskjellig måte i lagringsforløpet.

Ved å gjennomføre spektroskopiske målinger av råstoff med kjente karakteristikker som sesong, fangstmetode og lagringstid, kan det utvikles modeller som senere benyttes på ukjente prøver.

Da vil fisken kunne ferskhetsbestemmes i løpet av sekunder. Usikkerheten i målingene ligger på omlag et døgn.

I dag kan kun skinnfrie fileter måles, men teknikken for å måle direkte på hel fisk er under utvikling, lover fiskeforskerne. Kanskje noe å tenke på for visse butikkjeder?

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå