Ferske Tekna-tall: De som søker jobb allerede i studietiden, har bedre odds for å lykkes

Ferske Tekna-tall: De som søker jobb allerede i studietiden, har bedre odds for å lykkes
Muna Hassan og Kristine Halvorsen tar master i geologi ved Universitetet i Oslo. De er ferdige til våren, og starter jobbsøkeprosessen. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

I 2015 og 2016 var arbeidsledigheten høy blant nyutdannede Tekna-medlemmer. 

Ledigheten blant nyutdannede følger konjunkturene i økonomien, men de nyutdannede ser ut til å være mer sårbare enn andre grupper, ifølge Teknas ferske arbeidsmarkedsundersøkelse.

Ledigheten for de unge kan være opptil tre ganger så høy som den ordinære ledigheten i nedgangstider. 

(Svarene blir ikke 100 prosent, trolig fordi "husker ikke"-kategorien ikke har blitt inkludert.)

Den gode nyheten er at arbeidsledigheten blant nyutdannede er så godt som halvert det siste året. 

Ifølge tall fra Tekna var ledigheten for nyutdannede på under ni prosent i 2017, mens den var på over 16 prosent i 2016.

Tidlig søknad gir tidlig jobb

Tallene fra Tekna viser at de som starter jobbsøkerprosessen sent, har større risiko for å bli arbeidsledige. Ifølge Teknas tall er forskjellen betydelig: Av de arbeidsledige hadde rundt 35 prosent begynt å søke jobb mens de studerte. Blant de som var i jobb, hadde 60 prosent begynt så tidlig.

Muna Hassan og Kristine Halvorsen blir ferdige med masteren denne våren. De har begynt å søke jobber, og regner med at det skal gå bra. Men stillingsmarkedet er ikke bare enkelt for dem.

- I de fleste stillingsannonsene står det at det er nødvendig med fem til ti års erfaring, sier Halvorsen.

- Det holder ikke bare med gode karakterer og relevant sommerjobb. 

Flere får jobb på formelle søknader

Muna Hassan og Kristine Halvorsen synes det tar mye tid å søke på jobber, men liker nettverksbygging. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Tallene fra Tekna viser også at bedriftene ansetter færre etter personlig kontakt, og i større grad bruker stillingsannonser på nett for å finne de riktige ansatte.

President i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg mener at det kan være positivt.

- Det gjør jo at markedet blir mer tilgjengelig og mer åpent, sier Randeberg. 

Hun mener likevel nettverksbygging er viktig for studentene. 

- Søk tidlig, er et klart råd. Og følg med på de digitale stillingsannonsene. Mange digitale jobbutlysninger skjer på sosiale medier og på bedriftenes egne nettsider, sier Randeberg.

Lønner seg å være først til mølla

Hun tror ikke at årsaken kan forklares bare med at de som er faglig dyktigst også er raskest til å søke.

- Det vi kan si, er at det lønner seg å være først til mølla. Man velger jo ut fra de søknadene man har på bordet. Og hvis du søker tidlig, får du også mer trening i å skrive søknad og være på intervju.

Tekna håper flere tar doktorgrad

Hun anbefaler studentene å være fleksible på å flytte på seg, i tillegg til å søke bredt og være fleksible på hva de jobber med.

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna. Bilde: Maria Amelie

- Etter noen år er det faktisk ganske sjelden at folk jobber med det de har utdannet seg til. Men det er selvfølgelig en fordel å ha gode resultater fra utdanningen. 

Men samtidig som arbeidsmarkedet blir bedre, tar færre doktorgrad. Andelen med doktorgrad er redusert de siste to årene og har ikke vært så lav på ti år.

Randeberg mener det er en sammenheng.

- Det er synd, fordi vi trenger forskerkompetanse i Norge. Vi får mange fra utlandet, og det er veldig viktig, men vi trenger også norske forskere, sier Randeberg.

Hun trekker fram IT-sikkerhet som et eksempel på at Norge har behov for egen ekspertise.

Vil ha jobb i oljen

Begge håper på en jobb i oljeindustrien, men Halvorsen kunne også tenke seg en stipendiatstilling.

Selv om de søker på stillinger, er de opptatt av nettverksbygging, for eksempel på konferanser.

- Jeg er egentlig litt sjenert, men jeg nå synes jeg det er veldig fint å drive med nettverksbygging. Du møter jo veldig mange interessante mennesker, sier Hassan.