Fergestrekningen Bodø - Mosnes - Røst lyst ut: Stiller krav om hydrogendrift

Det bli mer enn bare værforholdene som blir utfordrende når en ny kontraktsperiode tar til på riksveifergestrekningen over Vestfjorden i Nordland.

I dag er det Torghatten Nord som har anbudet på fergetrafikken mellom Bodø, Moskenes, Værøy og Røst
I dag er det Torghatten Nord som har anbudet på fergetrafikken mellom Bodø, Moskenes, Værøy og Røst Foto: Torghatten Nord
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
5. mai 2021 - 09:59

Utlysning av riksveiferjesambandet rv.80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes er nå ute, et oppdrag som blir et spennende prøveprosjekt i arbeidet med å gjøre fergetransporten på riksveiene utslippsfrie.

Seksjonsleder Victor Størdal i ferjeseksjonen i Statens vegvesen forteller at det er lagt inn flere nye krav også i forhold til kapasitet.

-Vi ønsker å øke kapasiteten særlig opp mot sommertrafikken, og har lagt inn en kapasitetsøkning ved å kreve at alle fire fergene som skal brukes på strekningen skal ha en kapasitet på 120 personbilenheter. I dag har de to ekstrafergene som settes inn i sommertrafikken noe mindre kapasitet. Det samme gjelder personkapasiteten, som nå blir på 399 på hver av de fire nye fergene som skal settes inn.

Markedet er forberedt

På sambandet over Vestfjorden mellom Bodø, Værøy og Røst har Vegvesenet forberedt leverandørene på krav om hydrogendrift. Anbudet vil ikke stille krav om norsk hydrogenproduksjon, men flere av grupperingene som jobber med fergeanbudet har planer om etablering av hydrogenfabrikk i Salten-regionen for å sikre kortreist, grønn energi.

Regionen har betydelige vannkraftressurser, med begrensninger i linjenettet for eksport ut. Derfor ligger det her godt til rette for å hente ut mer elektrisk kraft lokalt som kan brukes til fergedrivstoff.

På grunn av de store omlegginger og investeringer som Statens vegvesen nå legger opp til, er kontraktsperioden lengre enn de de 10 årene som er vanlig for fergekontrakter. Selskapet som får tilslag på riksvegferjesambandet rv.80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes, får drifte det fram til 2040, med oppstart fra 2025.

Førstemarked

Etablering av eventuelle norske hydrogenfabrikker vil åpne muligheter for andre aktører som ønsker å nyttiggjøre seg denne teknologien, og avdelingsleder for fergeavdelingen i Edvard Thonstad Sandvik sa til Våre Veger nr 3 tidligere i år at han ikke er i tvil om at Statens Vegvesen gjennom sin kontraktsstrategi er en vesentlig aktør i å få etablert infrastruktur og marked.

- Én ting er at våre ferger faktisk har stått for et skikkelig stort utslipp. En annen ting er at dette hjelper maritim næring i gang med det grønne skiftet. Fergene har vært et godt førstemarked for ny industri, og blant annet bidratt til etableringen av to store batterifabrikker: Siemens i Trondheim og Corvus i Bergen. Norsk maritim leverandørindustri er verdensledende på elkraft i fartøy.

Anbudet som nå er lyst ut, gir interesserte rederier god tid å regne på oppdraget. Derfor er fristen for å levere tilbud satt til 29. oktober.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.