Fergerederier saksøker staten

Rederiene vil ha tilbake CO2-avgift de har betalt for driften av LNG-ferger.

Fergerederier saksøker staten
Gassfergen Værøy var blant dem som fikk dyrere drivstoff i 2018. Foto: Arne Fenstad

Fergerederiene Norled, Fjord1 og Torghatten Nord har saksøkt Samferdselsdepartementet og Rogaland fylkeskommune. De krever å få tilbakebetalt ekstrautgifter de måtte betale da det ble innført CO2-avgift på LNG som drivstoff første januar 2018.