INDUSTRI

Fem spørsmål og svar om nitrogen-forurensing

Hvordan påvirker nitrogenforurensning? Vi spør forsker Kari Austnes ved Norsk institutt for vannforskning.

Nitrogenforurensning i lufta kan gi luftveissykdommer, kreft og hjerte- og karlidelser, enten direkte eller indirekte, ved dannelse av partikler og ozon, sier Kari Austnes i Niva.
Nitrogenforurensning i lufta kan gi luftveissykdommer, kreft og hjerte- og karlidelser, enten direkte eller indirekte, ved dannelse av partikler og ozon, sier Kari Austnes i Niva. Illustrasjonsfoto: Wolfgang Zwanzger/ Colourbox
MERETHE RUUD
2. jan. 2020 - 12:28

Hva er nitrogenforurensning?

Nitrogenforurensning er nitrogen på avveie som følge av menneskelig aktivitet. Husdyrproduksjon gir utslipp av ammoniakk til lufta og kunst- og husdyrgjødsel gir avrenning av nitrogen til vassdragene. Landbruk gir også utslipp av lystgass. I forbrenningsprosesser dannes det nitrogenoksider (NOx). I Norge er olje- og gassutvinning, innenriks sjøfart og fiske samt veitrafikk og industri de viktigste kildene til NOx. Avløpsvann inneholder også nitrogen, men i Norge er utslippene fra akvakultur over tre ganger så høye som fra befolkningen.

Kari Austnes ved Norsk institutt for vannforskning. <i>Foto:  Niva</i>
Kari Austnes ved Norsk institutt for vannforskning. Foto:  Niva

Hva er konsekvensene?

Nitrogenforurensning i lufta kan gi luftveissykdommer, kreft og hjerte- og karlidelser, enten direkte eller indirekte, ved dannelse av partikler og ozon. NOx og spesielt ozon er også giftig for planter, og kan blant annet gi reduserte avlinger. Nitrogen gjødsler naturen, som kan endre vegetasjonen på land og gi uønsket algeoppblomstring i vann – spesielt marint. NOx bidrar også til sur nedbør, som har hatt dramatiske effekter på livet i ferskvann i Norge. Lystgass er en tre hundre ganger sterkere klimagass enn karbondioksid, og bidrar også til nedbryting av ozonlaget.

Hva er de største utfordringene med nitrogen-utslipp?

Nitrogen slippes ut i mange former og fra mange kilder. På noen områder har vi gode tiltak, på andre ikke. Fordi utslippene kan transporteres over store avstander, både gjennom lufta og med havstrømmene, trengs det gode internasjonale avtaler. Det har vi til dels, men det trengs bedre avtaler globalt og på områder som internasjonal skipstrafikk. Det er viktig å få fram at tiltak lønner seg økonomisk. En annen utfordring er at effektene av nitrogenforurensning kan forsterkes av klimaendringene. Klima og nitrogen bør i større grad sees i sammenheng.

Bekkelaget renseanlegg i Oslo er et av landets største renseanlegg for kloakk. Kloakken her kan bli en verdifull kilde til fosfor i fremtiden.
Les også

Kloakken din er mer verdifull enn du tror

Hvordan kan man løse disse utfordringene?

For landbruket finnes det ulike tiltak knyttet til blant annet bruk av kunstgjødsel, bruk og lagring av husdyrgjødsel, type fôr, antall dyr og etablering av kantvegetasjon. For NOx-utslipp har man tekniske løsninger som reduserer dannelsen av NOx eller fjerner NOx i avgassene. Avløpsvann kan også renses for nitrogen. Ofte kan man redusere klimautslipp og nitrogenutslipp samtidig, som ved energieffektivisering og elektrifisering. Og vi kan alle bidra ved å fly mindre, kjøre mindre, spise mindre kjøtt, redusere matsvinnet og generelt forbruke mindre.

Hva bør forskningen fokusere på framover?

Nitrogen er et komplekst spørsmål, og det trengs forskning på mange ulike områder. Det trengs videre utvikling av tiltak for å redusere utslippene og å redusere kostnadene for eksisterende løsninger, og det er spennende ideer rundt resirkulering av nitrogen. Men vi trenger også forskning på hvordan vi kan gjennomføre tiltakene vi vet fungerer. Innenfor mitt fagområde jobber vi med hvordan nitrogen transporteres og omdannes i naturen, og hvilke effekter det har. Et viktig fokus her er hvordan nitrogenforurensning virker sammen med andre påvirkninger, spesielt klimaendringer.

Administrerende direktør i Norsk Industri, Harald Solberg, mener at like mye som Norge får tilbake for kvotekjøp gjennom EU ETS, må gå direkte tilbake og finansiere tiltak for kutt i utslipp her hjemme.
Les også

Norsk Industri-topp: – Vi tror vi er best, men fortsetter å diskutere mål og verktøy

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.