TEKNOLOGI

Fem spørsmål og svar om digital transformasjon

Begrepet digital transformasjon kan lyde ullent, men det skal komme noe helt konkret ut av det.

Det må fokuseres mer på hvordan virksomheter må rigge egen organisasjon for å lykkes med å hente ut reelle effekter av digital teknologi, mener forsker På Furu Kamsvåg.
Det må fokuseres mer på hvordan virksomheter må rigge egen organisasjon for å lykkes med å hente ut reelle effekter av digital teknologi, mener forsker På Furu Kamsvåg. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Merethe Ruud
5. mai 2022 - 13:00

Når virksomheter eller hele samfunn endres betydelig ved utnyttelse av digital teknologi, kalles prosessen digital transformasjon.

Det skiller seg således fra digitisering å gjøre analoge prosesser digitale, men også fra digitalisering, da det gjelder store, gjennomgripende endringer og ikke justeringer.

Det forklarer forsker Pål Furu Kamsvåg ved avdeling for teknologiledelse ved Sintef Digital.

1. Hva er digital transformasjon?

– På virksomhetsnivå kan digital transformasjon beskrives som en prosess der virksomheten gjennom digital teknologi utvikler betydelig bedre tjenester/produkter eller skaper helt nye, jobber mer effektivt eller utfører sine oppgaver på nye måter.

Pål Furu Kamsvåg er forsker ved Sintef Digitals avdeling for teknologiledelse. <i>Foto:  Privat</i>
Pål Furu Kamsvåg er forsker ved Sintef Digitals avdeling for teknologiledelse. Foto:  Privat

– I etablerte virksomheter er digital transformasjon gjerne et resultat av flere digitaliseringsinitiativ som i sum bidrar til å transformere virksomheten. Incentivet kan komme fra et indre ønske om forbedring og endring, men også fra ytre press og forventninger i markedet. Digital transformasjon kan gi grobunn for nye forretningsmodeller og startups eller lede til radikale endringer av etablerte forretningsmodeller, sier Kamsvåg.

2. Hvorfor er digital transformasjon viktig?

– Digital transformasjon kan gi betydelige konkurransefortrinn og bidra til nye former for verdiskaping. Sentralt står utnyttelse av data. Svært mange virksomheter i både privat og offentlig sektor samler inn store datamengder, men de virkelige gevinstene kommer først når man analyserer dataene og driver optimalisering og effektivisering basert på innsiktene fra analysene.

– For eksempel vil datadreven kundeinnsikt kunne bidra til bedre forståelse av kundeatferd og behov og gi mulighet til å utvikle en mer kundesentrisk forretningsstrategi. Digital transformasjon kan videre bidra til økt produktivitet, mer strømlinjede prosesser og gjøre virksomheten mer smidig og robust. De fleste virksomheter er nødt til å utnytte potensialet som ligger i digital teknologi for å være konkurransedyktige i 2022 og framover.

3. Hvilke teknologier kan digital transformasjon bestå av?

– Teknologiene som understøtter digital transformasjon, endres stadig. Nye teknologiløsninger kommer til, og man har dermed ikke en fastlåst situasjon med et endelig antall teknologier, påpeker han.

– Likevel peker en del teknologier seg ut som særlig viktige for å kunne legge til rette for digital transformasjon. Det er naturlig å trekke fram skytjenester, stordata, kunstig intelligens og dataanalyse, tingenes internett (IoT), plattformer og roboter. Hvilke som blir viktige for en virksomhet, avhenger blant annet av bransjen man opererer i, tilgang til data, teknologiens modenhet og kost/nytte-spørsmål. Digital transformasjon er naturligvis også avhengig av hardware, datasenter og annen underliggende infrastruktur.

4. Hva er de vanligste utfordringene?

– Å lykkes med digitalisering og digital transformasjon er krevende. Forskning fra BCG viser at hele 70 prosent ikke oppnår målsettingene. En vesentlig utfordring som gjerne undervurderes, er implementeringsprosessen. Ofte settes det av for lite midler til opplæring, innsalg og tilpasning av teknologien, som kan føre til at virksomheten ikke får hentet ut effektene de ønsker.

– Videre er manglende kompetanse blant de ansatte en hindring. Det kan føre til lav brukeraksept, endringsmotstand og at effektiviseringsgevinstene uteblir. Mange virksomheter mangler dessuten en overordnet digitaliseringsstrategi, som kan gjøre det utfordrende å oppnå betydelige endringer og reell transformasjon.

– Av mer tekniske utfordringer er det naturlig å nevne manglende data eller utilstrekkelig datakvalitet, utdatert IT-infrastruktur og lav teknologimodenhet. Datasikkerhet er også en betydelig utfordring som skaper mye bekymring og i verste fall kan stoppe digitaliseringsinitiativ.

5. Hva bør forskningen fokusere på framover?

– Den bør blant annet fokusere mer på hvordan virksomheter må rigge egen organisasjon for å lykkes med å hente ut reelle effekter av digital teknologi. Det trengs mer forskningsbasert kunnskap om hvordan implementeringsprosesser bør gjennomføres, sier Kamsvåg.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

– Når det gjelder å oppnå transformative effekter fra spesifikke teknologier, er det nødvendig med tverrfaglige studier som undersøker mulighetsrommet i bestemte bransjer. De som forsker på digital transformasjon innen bestemte bransjer og næringer, må derfor samarbeide med teknologer og domeneeksperter. Det er dessuten behov for mer forskning om fenomenet digital transformasjon og hvordan det skiller seg fra digitalisering. Vi skal huske på at digital transformasjon er et forholdsvis nytt begrep som brukes av veldig mange uten at de kanskje har kunnskap eller et bevisst forhold til hva som ligger i begrepet.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 3/2022

Postnord vinterføre
Les også

Får ikke frem post og varer i snøkaoset: – Ikke mulig å kjøre med tanke på sikkerhet og fremkommelighet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.