Fem selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel

Skal tildele areal i løpet av første halvår av 2022.

Fem selskaper vil lagre CO2 på norsk sokkel
Horisont Energi, Equinor og Vår Energi planlegger et CO2-lager i Barentshavet, som har fått navnet Polaris. Alle de tre selskapene er å finne blant de fem søkerne på nye områder for CO2-lagring på sokkelen. Illustrasjon: Horisont Energi

Tidligere i år lyste den forrige regjeringen ut to områder knyttet til injeksjon og lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel, ett i Nordsjøen og ett i Barentshavet.