ARKIVNYHETER

Fem selskaper skal konkurrere om Mongstad

Anders J. Steensen
8. nov. 2011 - 13:55

Følgende selskaper er valgt til å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet: Mitsubishi Heavy Industries, LTD., ALSTOM Carbon Capture GmbH, Siemens AG, Aker Clean Carbon og Huaneng-CERI Powerspan Joint Venture.

CCM-prosjektet inviterte før sommeren alle selskaper som har teknologi for å fange CO2 fra eksosgass fra eksisterende gasskraftverk til å prekvalifisere seg for fullskala CO 2-fangst på Mongstad. Dette var en åpen internasjonal prosess hvor målet var å velge ut selskaper som skal gjennomføre en teknologikvalifisering for fullskala fangst av CO 2.

Til kraftvarmeverket

Målet med programmet er å kvalifisere minst én teknologi og demonstrere at den kan oppskaleres og brukes på kraftvarmeverket på Mongstad, samt at den vil oppfylle alle HMS-krav.

– CO2-fangst, -transport og -lagring er helt avgjørende for å møte våre økende klimautfordringer. Norge har påtatt seg en viktig rolle, og Mongstad-prosjektet og teknologikvalifiseringsprogrammet står sentralt i denne sammenheng. Vi er derfor svært glade for at vi har fått med oss internasjonalt ledende teknologileverandører som representerer ulike fangstteknologier. Vi ser frem til videre samarbeide med disse leverandørene, sier Bjørn-Erik Haugan, administrerende direktør for Gassnova SF.Tre faser.

Totalt skal kvalifiseringsprogrammet gjennom tre faser:

  • Gjennomførbarhetsstudie for å vise at teknologien kan brukes på Mongstad. Selskapene må demonstrere at teknologiene lar seg oppskalere, at de har nødvendig driftsregularitet samt hvor høy fangstgrad som er mulig å oppnå i forhold til eksempelvis energiforbruk og kostnader.
  • Demonstrere at prosessen vil fungere og at utslippene vil være innenfor angitte kriterier. Herunder skal leverandørene teste sin kjemiske teknologi og prosessteknologi slik at reelle utslippsdata kan analyseres og vurderes ut fra de grenseverdier som blir satt for utslipp på Mongstad.
  • Konseptfase for prosjektering av fullskala CO 2-fangst på Mongstad.


Omfattende prosjekt

– CCM er et svært stort industri- og teknologiutviklingsprosjekt, og et anlegg i tilsvarende størrelse er aldri bygd før. For Statoil er det svært viktig at anlegget fungerer etter hensikten og ikke representerer noen fare for mennesker eller miljø. For CO 2 fangstteknologi generelt er det i tillegg viktig at prosjektet viser at CCS lar seg gjennomføre også andre steder, sier Kurt Georgsen, direktør i Statoils fornybar enhet og ansvarlig for CCM.

– Derfor er det av stor betydning at prosjektgjennomføringen følger et ansvarlig løp som ivaretar usikkerhet på en best mulig måte og sikrer de beste tekniske løsningene til en lavest mulig kostnad. Derfor er vi i dag svært glade for å kunne presentere flere ledende teknologileverandører, samt et grundig og godt teknologikvalifiseringsprogram, sier Georgsen.2016

Med gode resultater i teknologikvalifiseringsprogrammet vil konseptvalg og valg av teknologi i henhold til plan finne sted første halvdel av 2014. Ved å delta i teknologikvalifiseringsprogrammet får teknologileverandørene anledning til å demonstrere teknologien sin på fullskalaanlegget på Mongstad.

Flere leverandører kan inngi anbud på en FEED (Front End Engineering and Design) basert på det valgte konseptet, og det skal fremmes et investeringsunderlag for Stortinget innen 2016.

Kan trekke seg

Både Aker Clean Carbon og Alstom er allerede representert på Mongstad gjennom Test Center Mongstad, TCM. Aker Clean Carbons anlegg er allerede klart til testing, mens Alstoms er klart førskkommende vår. Utalelser fra Øyvind Eriksen, styrerformann i og konsernsjef i AKer Solutions tyder på at Aker Clean Carbon er i ferd med å legges ned, fordi det ikke finnes et internasjanlt marked for fagst og lagring av CO2. Bakgrunen er den vanskelige økonomien og genrelle mangel på energi i Europa.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.