NYHETER_BYGG

Fem millarder sløst bort

En selvkritisk byggebransje har lagt frem prognoser for de kommende årene. Administrerende direktør Sverre Larsen i Byggenæringens Landsforening sier at de siste års fall i produktivitet alene utgjør et tap på rundt fem milliarder kroner. Larsen tegner et bilde av en bransje som sårt trenger modernisering.

- Med økt satsing på FoU kan vi heve produktiviteten med 2 prosent årlig, minst. Men vi må bare erkjenne at det har ikke vært noe FoU-trykk.

Bedriftene i byggenæringen satser godt under en prosent av omsetningen på FoU. - Vi burde satse to til tre prosent, sier Larsen, som er sterkt kritisk til myndighetenes holdning.

Midt på 90-tallet ble det gitt 85 millioner kroner årlig til brukerstyrt FoU. Dette er nå redusert til 15 millioner kroner.

- Vi har en struktur med mange småbedrifter, hele 97 prosent av våre medlemsbedrifter har færre enn 19 ansatte. Disse bedriftene trenger ikke skatteincentiver som gir uttelling om to år. For dem er likviditet et større problem.

Larsen etterlyser også med industrirettet tankegang i byggebransjen. - Det er for mye fagoppdelt tankegang, byggeprosessen er for lite integrert. Dette går ut over samspillet og logistikken.

BNL venter at det blir satt i gang 24.000 nye boliger i år, som er en liten nedgang fra i fjor. Seniorøkonom Kjell Senneset i BNL sier beregninger viser at for å få en prisstigning i boligmarkedet som følger konsumprisindeksen må det bygges 30.000 boliger hver år. Av disse må 10.000 bygges innenfor ring 1 i Oslo.

- Det er helt urealistisk, derfor vil boligprisene øke med seks til syv prosent årlig i oveskuelig fremtid.

Byggenæringen står også overfor betyelige rekkrutteringsproblemer. Bare de offentlige prosjektene som allerede er vedtatt vil kreve tusener av fagarbeidere som i dag ikke er tilgjengelig.

- Men vi ser nå at søkningen til byggefagene øker. Vi trenger 10.000 nye hvert år og vi har klart å skaffe 6-7000 nye samtidig som vi beholder de eldre litt lenger, sier Larsen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.