FORUM

Fem fluer i en smekk?

19. nov. 2007 - 10:59

VANNKRAFT: Oslo fortsetter å vokse, selv om veksten nå hemmes av både trang grense mot Oslomarka, strenge restriksjoner for fortetting i villaområdene, og komplikasjoner for utviklingen av Fjordbyen. Behovene øker så det vil bli vannknapphet, og antakelig også kraftknapphet når det er forbrukstopper.

Nytt vann kan tilføres i lang tunnel fra Langlivannet nord for Sørkedalen til Skjersjøen nord for Maridalsvannet. Det blir dyrt, og vil innebære sterk reduksjon av vannføringen gjennom Sørkedalen og til Lysaker. Et mindre og billig alternativ er å ta vann fra Mosjøen nordøst for Øyangen, i kanal gjennom lavt vannskille mot store Sindera nordvest for Spålen og Katnosa.

Akerselva ligner mer på bekk enn elv, når det i tørre år er minimal vannføring fra Maridalsvannet. For å få både sikker vannforsyning til Oslo og bra vannføringer i Akerselva og i Sørkedalen i alle år, må det til en større overføring av vann fra et stort nabovassdrag: Å pumpe vann fra Randselva opp til Mosjøen som ligger 400 meter høyere er enkelt teknisk sett; men det må ha flere formål enn vannforsyning til Oslo, for å bli et økonomisk prosjekt. Med digre turbinpumper i dyptliggende stasjon kan det brukes relativt billig nattkraft til å pumpe flere mill. kb.m. vann fra Randselva gjennom trykktunnel opp til Mosjøen hver natt. Dette vannet bør straks ledes videre til Spålen, og gjennom 3 km. tunnel videre til Storflåtan, der vannarealet er så stort at moderat reguleringshøyde vil gi flere mill. kubikkmeter. m. døgnmagasin. Derfra blir det kort kanal eller tunnel videre til Damtjernet, og 400 meter fall til kraftstasjon ved nordenden av Steinsfjorden, med kraftproduksjon noen timer hver dag. Steinsfjorden er forringet av vasspest og giftige blågrønne alger, og trenger tilførsel av mye rent vann fra Randselva.

Kraftledningene inn til Sogn trafostasjon i Oslo forårsaket den hittil største demonstrasjonen mot naturinngrep da de skulle bygges, og er nok det verste naturinngrepet i Oslomarka. Både Holsledningene og Noreledningen passerer nord for Steinsfjorden. Det beste ville være om disse ledningene med ruvende master kunne erstattes med jordkabel med noe større kapasitet, for å lede også dagkraft fra nytt kraftverk ved Steinsfjorden inn til Oslo. Med fem fluer i en smekk menes ett prosjekt med fem forskjellige formål:

1. Sikker vannforsyning til Oslo i alle år.

2. Bra vannføring både i Akerselva og gjennom Sørkedalen til Lysaker i alle år.

3. Overføring av mye rent vann fra Randselva via Oslomarka til Steinsfjorden, som blir positivt også for andre deler av Tyrifjorden samt Drammenselva.

4. Bruk av relativt billig nattkraft til oppumping av mye vann, og deretter bruk av storparten av dette vannet til kraftproduksjon når kraftforbruket i Oslo er størst.

5. Sanering av upopulære kraftledninger gjennom Oslomarka, som neppe kan finansieres på annen måte enn som del av mye større prosjekt.

Jo Heringstad

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.