Fem får tegne gangbru i Flekkefjord

Fem får tegne gangbru i Flekkefjord
Gangbrua skal følge de to blå strekene. 12 firmaer meldte seg på for å delta i arkitektkonkurransen. Nå er 5 av dem prekvalifisert. Ill.: Flekkefjord kommune

Brua skal krysse et sund som deler Flekkefjord sentrum i to. Hvordan den kommer til å se ut, er foreløpig usikkert. Det vil arkitektkonkurransen avgjøre, men noen viktige kort er lagt: Brua skal bygges på et sted der sundet er 53 meter bredt, og det skal være en 11 meter bred seilingsled uten høydebegrensning når brua er åpen.

Da arkitektkonkurransen ble utlyst, var forutsetningen at fire av de som meldte seg på, skulle prekvalifiseres for videre deltagelse. Siden har 7 av de 12 påmeldte trukket seg. Med bare 5 deltagere igjen bestemte kommunen at skal prekvalifiseres. Dermed slapp man en tidkrevende utvelgelsesprosess.

De 5 som skal lage forslag til løsninger er:

Flux Arkitekter/Arne Eggen Arkitekter

Helen & Hard

NUNO arkitektur

Spor Arkitekter

ØKAW Arkitekter

Juryen som skal avgjøre konkurransen, vil trolig kåre en vinner i løpet av mars.

Les mer om: