IKT

Fem desimeter eller bedre

Fjellhamar/Hønefoss: Det norske elektronikkfirmaet NavSys har utviklet en enhet - PocketVRS - som mottar korreksjonsdata for å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på desimeternivå.

Statens Kartverk etablerte i vår en DPOS-tjeneste rettet mot brukere som vil ha posisjonsbestemmelse på desimeternivå. Takket være NavSys kan korreksjonsdata nå hentes inn enten via FM-nettet eller GSM slik at brukerne kan oppnå en posisjonsnøyaktighet på fem desimeter eller bedre.

Tidligere var eneste mulighet for å oppnå slik nøyaktighet bruk av en mobil basestasjon og tofrekvente GPS-mottakere. Med den nye teknikken som bruker virtuelle referansestasjoner er det mulig å oppnå en nøyaktig posisjonsbestemmelse med langt rimeligere utstyr.

Referansestasjoner

Via et nett av referansestasjoner som kontinuerlig mottar satellittdata, sendes dataene til kontrollsenteret hos Kartverket på Hønefoss. Her blir de behandlet, og korreksjonsdata kringkastes til brukerne via en data-kanal - FM/DARC - som går på FM-sendere for NRK P1 eller overføres via telefon - GSM.

Ved hjelp av brukerenheten PocketVRS, som mottar korreksjonsdata fra kontrollsenteret og brukerens målte GPS-posisjon, beregnes den optimale korreksjonen. Resultatet blir en posisjonbestemmelse med desimeters nøyaktighet i sann tid.

Egentlig oppnås et resultat som om det sto en referansestasjon like i nærheten, derav navnet virtuell referansestasjon - VRS. Tjenesten med bruk av FM-sendere er foreløpig bare utbygd i Sør-Norge og nordover til og med Inn-Trøndelag.

DPOS er også tilgjengelig i Nord-Norge, men bare der det er GSM-dekning. For GSM er dekningsgraden 95 prosent av landes bebygde områder og kommunikasjonsårer. Det er også planer om å utvide FM/DARC til å dekke Nord-Norge, men det koster mye penger å bygge ut denne tjenesten som så langt Statens Kartverk nesten er alene om å bruke.

Navigasjonssystem for blinde

Det lille elektronikkselskapet NavSys holder til på Fjellhamar, et par mils vei nord for Oslo.

- Bakgrunnen for dette prosjektet var utviklingen av et navigasjonssystem for blinde basert på DGPS-teknologi og egenutviklet maskinvare, sier Nils Barkaldhos NavSys. Selskapet hadde ikke nok penger til å fullføre prosjektet, men kom i kontakt med Kartverket som trengte en mottaker til DPOS-tjenesten. Den lille enheten NavSys har utviklet inneholder en selvsøkende FM-mottaker og en GSM-modul for å kunne motta signalene i tillegg til en kraftig prosessor.

Gjennom utviklingen av navigasjonssystemet fikk NavSys god erfaring i bruk av operativsystemet Windows CE. Det ble valgt som operativsystem da deler av beregningslogikken allerede forelå som Win32-moduler. Windows CE er et stort og forholdsvis komplisert operativsystem, og det var mye arbeid å skreddersy det til akkurat de oppgaver som var nødvendig.

Samarbeid

- Det er en stor utfordring å lage et produkt som ikke skal gå i store volumer. Det betyr at vi i størst mulig grad må bruke standardkomponenter, sier Barkald. Selve produksjonen av enheten blir satt ut til en underleverandør. Nå håper han at en slik tjeneste også vil bli bygget ut i Sverige og Danmark, noe som vil gi et større marked.

- Foreløpig har vi bare noen få referansestasjoner i Nord-Norge, men vi har etablert et samarbeid med det svenske kartverket og vi vil se på muligheten for å koble oss opp mot deres referansestasjoner og dermed dekke Nord-Norge bedre, sier Line Langkaas hos Statens Kartverk.

Mange bruksområder

DPOS kan være aktuelt til mange slags bruk, blant annet hvis et energiverk vil måle opp posisjonen til sine kraftmaster. Vegvesenet er også en svært aktuell bruker. Tjenesten er også nøyaktig nok til innmåling av grenser utenfor tettbygde strøk.

- Vi har gjort tester og fått resultater som har en nøyaktighet på 35 cm eller bedre, sier Langkaas. DPOS-tjenesten egner seg også godt til å gjøre registreringer til GIS-bruk og til ulike driftsformål. - Med DPOS vil du raskt kunne finne kummer og avløp på en is- og snødekt rullebane der merking av slikt er vanskelig, forklarer Langkaas.

For å kunne bruke DPOS trengs utstyr til rundt 100.000 kroner. Ustyret, som får plass i en liten ryggsekk, består av en GPS-mottaker i tillegg til PocketVRS-mottakeren. Dessuten trengs et abonnement hos Kartverket som koster 12.000 kroner i året.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.