PRODUKSJON

Feltbussene øker farten

Tallet er i virkeligheten langt høyere, siden store feltbussleverandører som Elteco, Phoenix Contact og Siemens ikke meldt inn sine omsetningstall. I 1998 var omsetningen under 39 millioner kroner.

Undersøkelsen baserer seg på opplysninger fra 32 leverandører og omfatter tolv forskjellige busstyper. Andelen av totalomsetningen var høyest innen prosessautomatisering – med 39 prosent.

Størst omsetning av feltbussene hadde LON, med drøyt 14 millioner kroner, og ControlNet; nesten ti millioner kroner.

Les mer om: