IT

Felles trafikkdata fra fly, tog, bil og skip skal gi mer effektiv transport

 Samlet tilgang til data fra vei, jernbane, fly- og skipstrafikk skal danne grunnlaget for løsninger som bidrar til mer effektiv bruk av transportsystemene vi allerede har – fremfor bare å bygge ut kapasitet.
Samlet tilgang til data fra vei, jernbane, fly- og skipstrafikk skal danne grunnlaget for løsninger som bidrar til mer effektiv bruk av transportsystemene vi allerede har – fremfor bare å bygge ut kapasitet. Bilde: Kjersti Magnussen
24. apr. 2014 - 10:16

ITS

  • Intelligente transportsystemer - et samlebegrep for alle former for bruk av ny teknologi i transportsektoren.
  • Målet er mer sømløs og grenseløs transport av personer og gods med trafikkdata i bunnen.
  • Jernbanen har ERTMS – European Rail Traffic Management System.
  • Flysektoren har SESAR – Single European Sky Air Traffic Management Research.
  • Skipstrafikken benytter AIS - Automatisk Identifikasjonssystem samt meldingssystemet Safe Seanet.

Prosjektet har selvsagt fått navnet «Hårfagre» når mandatet er å samle transportdata fra vei, sjø, bane og luft til ett digitalt rike.

Mer effektive løsninger

Målet er at alle data fra alle transportetatene samles slik at enhver kan benytte dem til å utvikle mer effektive, sikrere og mer miljøvennlige transportløsninger.

Arbeidet gjøres i regi av ITS Norge. Dette er en medlemsorganisasjon for intelligente transportsystemer med Statens vegvesen, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og en rekke it-bedrifter på medlemslisten.

Nå er målet å få med de andre transportetatene Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.

– Vi jobber med både kyst, jernbane og luft for å få dem inn i foreningen og få samordnede systemer sånn at vi kan bruke hverandres datagrunnlag til å lage morsomme løsninger for fremtiden, sier daglig leder Trond Hovland i ITS Norge.

Les også: Nytt it-system skal gi kortere nedbetalingstid på bompengefinansierte veier

Bil og båt i sanntid

Fellesnevneren er ITS, selv om begrepet kalles noe annet i de respektive sektorene. (Se faktaboksen.)

Hovland ser for seg løsninger der man kan hente opp sanntidsdata over skip med ledig godskapasitet og krysse med lastebilindustriens behov for å få gods fra vei til sjø.

Prosjektet skal også sørge for at de ulike transportsektorene lærer av hverandre.

Vegdirektoratet har kommet langt på bruk av ITS med tanke på tilgjengelige data.

Jernbanen har standardisert på signalsystem i Europa med ERTMS, men er i startgropa med praktisk bruk.

– Luftfarten har brukt trafikkdata rasjonelt i en årrekke, og her kan veitransport lære mye på sikkerhet, illustrerer ITS-sjefen.

Les også: Dette metrokartet viser internettets infrastruktur

Daglig leder Trond Hovland i ITS Norge etterlyser et mer overordnet europeisk ansvar for samkjøring av transportdata. Espen Zachariassen

Taxidata

Statens vegvesen er i gang med et arbeid som henger tett sammen med prosjektet.

Det går ut på å få samlet sanntidsinformasjon og rutedata fra alle de fire samferdselsformene.

– Her er tanken å samordne farledene, flyrutene, jernbanenettet og veinettverket i ett geografisk nettverk som vi kan bygge transportløsninger på, forklarer Hovland.

Planen er at også mer uorganisert trafikkinformasjon skal inn i Hårfagrebasen, som ledig taxikapasitet.

– Og sanntidsdata fra langtransporten kan være grunnlag for informasjon om faktisk kjøretid mellom destinasjoner og laste- og lossetid i havnene, illustrerer han.

Les også: – Bilene har ukjente sikkerhetshull som åpner for hacking

Trenger styring

En samlet ITS-strategi er noe hele Europa tygger på i disse dager.

Det byr på praktiske problemer som ennå ikke er løst.

Den største utfordringen er selve samkjøringen.

– Vi trenger endringer i regelverk for at data skal strømme sømløst mellom landene, men ingen har det overordnede ansvaret for oppgavene, påpeker Hovland.

Derfor vil en slik kobling av transportdata ta tid og være i praktisk bruk først en gang mellom 2020 og 2030.

Les også:

Bru over Oslofjorden kan bli norgeshistoriens dyreste bompassering

Disse veiene får ny asfalt i sommer

Snart blir det DAB-dekning i tunnelene  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.