ARBEIDSLIV

Felles industrivern på Rafnes

Det nye selskapet, Beredskapen AS, er operativt fra 1. juni og holder til på brannstasjonen på Rafnes. Ved å slå sammen de to avdelingene ved Borealis og Hydro Polymers er det nye selskapet en sterk beredskapsenhet med 33 ansatte med lang erfaring og spesialkompetanse innen brann, beredskap og industrivern fra petrokjemiske anlegg.

- Det er positivt å utvikle samarbeidsformer der flere aktører deltar med fokus på forbedringsmuligheter og mer effektiv drift. At vi nå etablerer Beredskapen AS ser jeg som et viktig skritt i retning av å konsentrere oss ytterligere om vår verdiskaping, sier Roy Vardheim, adm.direktør i Borealis.

Beredskapen AS videreutvikler salg av beredskaps- og industriverntjenester, som f.eks. kurs i brann- og førstehjelp, kurs for industrivernpliktige bedrifter, innsatslederkurs etc.

- Vi har utviklet et kompetanseområde på vårt brannøvelsesfelt, der vi med vår spisskompetanse er blant de ledende i Norge. Vårt øvelsesfelt har et gassfyrt anlegg, som gjør at miljøbelastningen er minimal, og at øvelsesaktivitetene blir realistiske. Vi ser store muligheter fremover for videreutvikling våre kustilbud, sier Leif Hellebø, adm. direktør i Hydro Polymers og styreformann i det nye selskapet. (ajs)