BYGG

Feirer 100-årsjubileum etter 35 år

Håkon Sannum, administrerende direktør i Multiconsult
Håkon Sannum, administrerende direktør i MulticonsultBilde: Joachim Seehusen

Så dårlige regneferdigheter er det selvfølgelig ikke hos Multiconsult.

Oppkjøp

Gjennom oppkjøp, fusjoner og navneendringer kan selskapet føre sine røtter tilbake til mars 1908. Da startet ingeniør Ragnvald Lie Norsk Vandbygningskontor i Øvre Slottsgate i Oslo.

Nå er det 1020 ansatte og nye lokaler på Skøyen i Oslo, samt god spredning over hele landet.

– Vi har i dag større tilstedeværelse utenfor Oslo enn i Oslo, sier Håkon Sannum, administrerende direktør hos jubilanten.

Klar for nedgang

Sannum tror Multiconsult står godt rustet til å møte nedgangstidene som nå rammer verden rundt.

– Kun en tredjedel av virksomheten vår er innen bygg, og nesten ingenting innen bolig. Vi har fått en del store jobber rett etter sommerferien når det gjelder bygg. Innen samferdsel og infrastruktur tror vi på et fortsatt brukbart godt marked, men vi venter økt konkurranse.

Sannum venter også fortsatt god aktivitet innen olje/gass-sektoren. Det samme gjelder for området miljø og naturressurser.

– For energiproduksjon er det et veldig godt marked for tiden, vi har til og med måttet si nei til enkelte jobber.

Utfordringer

Han tror likevel at også Multiconsult vil merke finanskrisen.

– Innen industri tror vi det blir en klar nedgang innen smelteverks- og gruveindustri som er de segmentene som Multiconsult er mest involvert i. Generelt vil den store utfordringer bli kapitaltilgangen.

– Fra Sintef Byggforsk er det hevdet at så mye som 40 prosent av byggfeilene kan føres tilbake til prosjekteringen i en eller annen form. Der har vel Multiconsult sin andel?

– Min kjepphest er at vi får bedre produkter hvis vi klarer å samordne aktørene i verdikjeden bedre. Faglig er vi gode nok, men det blir et spørsmål om hvor god tid vi får og hvor mye utbygger er villig til å investere i de tidlige fasene. Dessuten tror jeg at mange av feilene oppstår ved at vi ikke klarer å håndtere grensesnittene godt – aktørene imellom og også internt. Jeg tror det er mye å hente på å investere mer tidlig. Da legges mange av premissene for prosjektet. Men det er nok riktig at rådgiverne har mye å vinne på å jobbe enda mer strukturert.

– Du har hevdet at byggenæringen har mye å hente på bedre samhandling mellom bedriftene. Hva legger du i det?

– Byggenæringen er fragmentert, og det er mange aktører i et større prosjekt. Stafettvekslingene vi har i dag tror jeg ikke er optimale. For å få en rasjonell prosess må vi legge til rette for at også entreprenørene kan jobbe på best mulig måte. Vi må se hvor og hvordan vi legger vekslingspunktene. Jeg tror at ikke bare rådgiverne, men også entreprenørene bør inn tidligere enn i dag. Et moderne bygg er så komplisert at det ikke er gitt en arkitekt å forstå alt.

– BuildingSmart, eller BIM, er et hett tema i byggmiljøer nå. Lars Christensen i BuildingSmart Norge har kritisert rådgiverne for å være en bremsekloss som det er vanskelig å få på banen. Hva sier du til det?

– Jeg tror Lars har et poeng. Vi har jobbet på Ormen Lange sammen med Aker Solutions og sett hvor langt de er kommet med BIM innen olje/gass. Det er ingen tvil om at de og olje- og gassnæringen har kommet lenger enn vår næring. Andre er nok mer tilbakeholdne. Vi tror det er viktig at hele næringen løfter seg. Norge kan bli en foregangsnasjon innen BuildingSmart. Multiconsult stiller gjerne opp for å være med på et fellesløft for hele næringen.

– Du kommer jo selv fra olje- og gassektoren og har tidligere hevdet at myndighetene har lagt større press på den enn de gjør på byggenæringen. Trenger byggenæringen større press fra myndighetene?

– Det er riktigere å si at myndighetene har engasjert seg sterkere i olje- og gassnæringen enn i byggenæringen. De har blant annet gitt dem et eget departement. Byggenæringen har ikke fått den samme støtten som oljebransjen, den har rett og slett ikke vært på samfunnsagendaen på en måte som størrelsen tilsier. Vi må forholde oss til for mange departementer, ingen har tatt det politiske totalansvaret som næringen fortjener å få.

– Hvordan ser Multiconsult ut om fem og ti år?

– Vi er et større og mer sammensatt firma enn i dag. Det betyr at det blir mer komplisert å drive. Derfor er det en utfordring å bygge opp en god nok lederstall og samtidig beholde høy faglig standard. Om fem år ønsker jeg at Multiconsult er en aktør som både er nyskapende, klarer å levere interessante produkter og som gir verdi til kunden. Vi skal klare å ta oppdrag med bredt kompetansefelt og ha en noe større internasjonal omsetning enn vi har i dag. Så skal vi være blant de tre ledende innen hvert av våre seks markedssegmenter. Vi skal være en aktiv bidragsyter til samfunnsutviklingen. Sammen med vår største eier, WSP, har vi blant annet etablert et selskap som skal gjøre utredningsarbeider for samfunnet, analyser og strategiutvikling.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.