Feiltolker SSB-rapport

  • forum

ARBEIDSLIV: Statistisk sentralbyrå (SSB) har gitt ut en rapport om utviklingen i arbeidsmarkedet fram til 2025. Hovedkonklusjonen er det stikk motsatte av det som Marianne Harg i Tekna, Stein Lier Hansen i Norsk Industri og Torbjørn Digernes i NTNU hevder i et debattinnlegg i Teknisk Ukeblad nr. 3008. De skriver at «byrået har benyttet den mest urimelige forutsetningen som finnes, nemlig at kompetansen ikke er viktig for utviklingen i vårt arbeids- og næringsliv». Vi forstår ikke at det er mulig å lese vår rapport slik. Rapporten viser tvert i mot at det trengs betydelig økning i tilgangen på høyt utdannet arbeidskraft for å opprettholde veksten i norsk økonomi. Behovet for høyere universitets- og høyskoleutdannede anslås å øke med over 60 prosent fram til 2025, slik at denne gruppen da utgjør hele 10 prosent av arbeidsstyrken. Også behovet for sivilingeniører i andre og nye næringer øker, selv om vi legger til grunn mindre utbyggingsaktivitet i Nordsjøen.

I innlegget hevdes det at SSB to ganger tidligere har bommet grovt på behovet for sivilingeniører. Dette er feil. I alle framskrivinger siden den første ble publisert i 1994, har vi anslått at behovet for sivilingeniører ville øke til mellom 38 000 og 40 000 i 2010. Det ser nå ut til at disse prognosene kommer til å bli svært treffsikre.

Tidligere har vi også framskrevet tilgangen på arbeidskraft etter utdanning – ikke for å lage prognoser, men får å beregne hva uendret kapasitet i utdanningssektoren og i ungdoms studietilbøyeligheter vil innebære. På den måten kan myndighetene vurdere om det er behov for å endre utdanningskapasiteten. Også studenter kan ha hatt nytte av slike beregninger, noe som kanskje vil endre studietilbøyelighetene. Om tilgangen dermed har vist seg å bli annerledes enn våre framskrivinger tilsa, har framskrivingene forhåpentligvis vært nyttige. I seg selv tilsier ikke det at beregningene skulle vært gjort på noen annen måte.

Roger Bjørnstad

Forskningsleder, Statistisk sentralbyrå

Nils Martin Stølen

Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå