Feilsorterer avfall

  • energi

Ved feilsortering av avfall kan de fleste miljøgiftene som finnes på miljømyndighetenes prioriterte kjemikalielister - A-, B- og OBS-listene - havne i komposten.

Det er Jordforsk som slår dette fast etter å ha utforsket dette på oppdrag fra Landbrukstilsynet.

Blant annet trekkes frem PAH-forbindelser, brommerte flammehemmere, kortkjedete, klorerte parafiner, ftalater og tungmetaller som bly, nikkel, krom og kvikksølv.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå