OLJE OG GASS

Feiloperasjon førte til krenging

Kontrollromoperatøren på Scarabeo 8 manglet nødvendig kompetanse.

Krenget: Scarabeo 8  krenget syv grander i Barentshavet for to uker siden. Foto: Eni
Krenget: Scarabeo 8 krenget syv grander i Barentshavet for to uker siden. Foto: Eni

Stavanger: 4. september fikk boreriggen Scarabeo 8 Oljerigg fikk slagside på cirka syv grader på grunn av utilsiktet fylling av en ballasttank.

Alt mannskap på 140 personer ble mønstret på riggen og Eni Norges beredskapsorganisasjon ble mobilisert.

Utilsiktet krenging

Eni Norges interne granskning av hendelsen er nå avsluttet. Den konkluderer med at den utløsende årsaken til hendelsen var feiloperasjon av ballastsystemet ombord på riggen.

– Hendelsen oppstod fordi ballastsystemet ble aktivert for å motvirke en bevegelse i riggen. Slike bevegelser kan oppstå for eksempel i forbindelse med kranløft. Aktiveringen medførte en utilsiktet krenging som utviklet seg gradvis til ca syv grader. Etter 21 minutter ble operasjonsfeilen identifisert, ballastventilene stengt og situasjonen normalisert, står det i rapporten.

Den er oversendt Petroleumstilsynet.

Les også:

Petroleumstilsynet avdekket en rekke feil på riggen  

Scarabeo 8 får bore videre  

Manglende kompetanse

Granskingen viser at kontrollromoperatøren på vakt manglet påkrevet  kompetanse for å håndtere ballastsystemet.

Granskningsrapporten påpeker videre feil og svakheter i rutinene som skal sikre at gjeldende operatør hadde relevant kompetanse.

Eni har iverksatt tiltak for å sikre at kontrollrommet til enhver tid er bemannet med relevant kompetanse og kapasitet.

Informasjonsdirektør Andreas Wullf i Eni sier det var viktig å offentliggjøre rapporten så fort som mulig.

– Vi har hele tiden vært tydelige på at situasjonen rakst ble normalisert og at den ikke representerte et storulykkepotensiale. Vi identifiserte årsaken tidlig, men kunne ikke gå ut med konklusjonen før rapporten var overlevert til Petroleumstilsynet.

Tåler mye mer

Han sier at riggen tåler vesentlig mer krenging enn syv grader.

– Ved full ballasttank er maksimal krenging 12,2 grader, noe som ikke medfører fare for kantring. Riggen er konstruert for å kunne tåle en krenging på mer enn 35 grader.

Saken har ikke sammenheng med Full forvirring om sikkerheten på Scarabeo 8 mellom Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet som Teknisk Ukelad omtalte tidligere i dag.

Eni foreslår i granskningsrapporten at det bør evalueres om om det trengs automatisk lukking av ballastventiler ved krenging utover et forhåndsdefinert nivå

 

Les også: Mistenker hemmelighold om nestenulykke

Her er funnene:

Det er behov for:

  • Styrking av rutiner for styring av kompetanse og kapasitet
  • Styrking av langsiktig kompetansebygging og opplæring
  • Endring av enkelte rutiner knyttet til styring av ballastssystemet og informasjonsoverføring
  • Enkelte justeringer knyttet til varslingsrutiner ved mobilisering

Det bør evalueres om det er behov for:

  • Forbedret brukergrensesnitt for ballastkontrollsystemene
  • Automatisk lukking av ballastventiler ved krenging utover et forhåndsdefinert nivå
  • Innføre dobbel varsling / ekstra alarmfunksjon for aktivering av kritiske ventiler

Ptil har også besluttet å iverksette gransking av hendelsen. Granskingen vil fokusere på Saipems styring av kapasitet og kompetanse.

Fikk du med deg disse sakene?

Øver på oljevern med 75 kubikkmeter popkorn  

Tretthetsbrudd i dieselrør førte til Nordlys-brann

– Costa Concordia hadde feil kart og åpne dører

Bygger Titanic II i Kina