KARRIERE

Feiler med fornying

Halvparten av norske bedrifter lykkes ikke med sin satsing på innovasjon, viser en ny undersøkelse.
Halvparten av norske bedrifter lykkes ikke med sin satsing på innovasjon, viser en ny undersøkelse.Bilde: colourbox.com
Per Erlien DalløkkenPer Erlien DalløkkenPer Erlien Dalløkken
26. nov. 2007 - 11:21

Funn i innovasjonsundersøkelsen

  • 69 % mener at innovasjon har vært en vesentlig kilde til vekst
  • Mer enn to tredjedeler av veksten i virksomhetene er organisk og skyldes innovasjon
  • 49 % svarer at de bare i noen grad eller ikke i det hele tatt lykkes med innovasjonsarbeidet
  • Kun 7 % av lederne sier de oppnår meget gode resultater av innovasjonsarbeidet

Norske bedrifter satser hvert år på fornying, men halvparten av dem lykkes ikke med innovasjonssatsingen.

Det viser en ny undersøkelse blant store selskaper innen bank/finans, industri, IKT, media og handel- og tjenestenæring.

Få gode resultater

Ifølge innovasjonsundersøkelsen knytter åtte av ti bedrifter sin innovasjonssatsing til utvikling av produkter og tjenester.

Likevel oppgir kun sju prosent at de oppnår meget gode resultater med dette.

– Innovasjon dreier seg ofte om ny design eller ny innpakning. Få tenker på at det kan være andre områder som er vel så viktig å fornye seg på, for eksempel nye måter å ta betalt for varen eller tjenesten. Kreative måter å komme i kontakt med kundene på, er et annet eksempel, sier salgs- og markedsdirektør Jens Hauglum i rådgivningsfirmaet daVinci Consulting i en pressemelding.

Forankret strategi

Synovate MMI har gjennomført spørreundersøkelsen blant 254 bedriftsledere på oppdrag fra daVinci.

Hauglum konkluderer med at det er en klar sammenheng mellom det å lykkes i sitt innovasjonsarbeid og det å ha en klart definert og kommunisert innovasjonsstrategi, som er godt forankret i toppledelsen.

Les mer om: