FORUM

Feilaktige påstander om klimaforskningen

4. mars 2009 - 14:57

Jeg ønsker å kommentere noen påstander i tre ulike leserbrev i TU 0809 (Gunnar Tandberg, solfysiker Pål Brekke og Petter Tuvnes) i forbindelse med intervjuet av Brekke i TU 0609 og Jørgen Randers' respons på dette i TU 0709.

Tandberg mener at den globale middeltemperaturen er blitt redusert siden de siste åtte år. Om den hadde det, hadde det vært like galt å bruke det for å antyde at den globale oppvarmingen har «stoppet», som å påstå at våren «stopper» hvis det kommer en kald uke i april etter en mild periode i mars.

Men det er ingen tendens til at trenden har snudd; temperaturmålingene fra Climate Research Unit (HadCRUT3v) i England viser imidlertid mindre oppvarming enn målingene fra NASA/GISS (GISTEMP). Men førstnevnte tar mindre høyde for oppvarmingen i Arktis. Andre analyser, som viser mer komplett bilde for de siste årene, viser heller ingen «stopp».

Det er heller ikke sant at klimamodellene er skalert slik at CO 2-pådriv skal passe med temperaturutviklingen (riktignok finnes det noen skaleringsanalyser, men det blir en annen sak). Klimafølsomheten til modellene avgjøres av modellfysikken og tilbakevirkende prosesser.

Brekke gir et inntrykk av at teorien om drivhuseffekten kan sidestilles med hypotesene rundt solaktivitet og klima. Selv om flere faktorer sannsynligvis påvirker klimaet, har man ennå ikke klart å dokumentere noen klar sammenheng mellom solaktivitet og den globale oppvarming vi nå er vitne til.

Antakeligvis har solaktiviteten noe å si, men solens rolle er så liten at den overdøves av naturlige variasjoner, vulkaner, landskapsendringer og drivhusgasser – man har tross alt lett etter en sammenheng mellom solflekker og klima i flere hundre år, uten å finne overbevisende sammenhenger.

Brekkes hypoteser mangler også overbevisende fysikkbaserte forklaringer og har mange hull. For hvorfor ser man temperaturtoppen på 1940-tallet omtrent ti år før solaktivitet toppet seg ved dagens nivå, og hvordan kan man forklare oppvarmingen siden 1950-tallet når det ikke var noen vesentlig trend i solaktiviteten/kosmisk stråling?

En annen ting er at de ulike faktorene ikke utelukker hverandre. Dersom klimaet er følsomt overfor endringer i solens utstråling, er det sannsynlig det også er følsomt overfor endringer i atmosfærens sammensetning – dersom det ikke er fysiske grunner til noe annet. Brekke skaper inntrykk om et motsetningsforhold mellom CO 2 og solaktivitet, men en slik oppfatning har ingen vitenskapelig eller logisk forankring.

I papirutgaven av TU står det at Brekke har publisert mer enn 40 vitenskapelige artikler om solen og dens påvirkning på jorden. Det ville vært interessant å vite i hvilken grad disse egentlig dreier seg om klima.

Tuvnes antyder at IPCC og klimaforskningsmiljøet er korrupt og driver med juks, basert på udokumenterte påstander. Mitt fagfelt blir forbundet med Marx, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot og Hitler. Tuvnes fortjener kanskje en pris for komme på slike assosiasjoner?

IPCC driver ikke med forskning, men skriver rapporter om klimakunnskapen – basert på arbeid publisert i vitenskapelig fagfellevurdert litteratur. Det er disse vitenskapelige arbeidene som er bærebjelken i vår kunnskap om klimaet.

Jeg vet ikke om noen annen vitenskapelig sammenfatning som er mer grundig enn IPCC sine rapporter. Påstanden om at modeller og teorier ikke stemmer, er en misoppfattelse om har oppstått fra en analyse basert på feilaktig statistisk metode, og som har vært videreformidlet av enkeltforskere som ikke mestrer statistisk analyse.

R.E. Benestad

klimaforsker

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.