SAMFERDSEL

Feig transportplan

2. juni 2003 - 11:50

Ingen radikale tiltak for å få orden på kommunikasjons- og transportsektoren.

Det er konklusjonen etter en oppdatering av presentasjonen av justeringer i Nasjonal transporttplan for 2006 - 2015 (NTP).

Forslagene kommer fra Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen og er lagt frem for samferdselsministeren og fiskerimeneinsteren.

Alle de statlige forvaltningsorganene er helt lojale mot finansdepartemenetet og legger seg på ambisjonsnivået fastlagt i årets statsbudsjett, som ligger 15 prosent under behovet kartlagt i NTP for perioden 2002 - 2011.

Årlig foreslås bevilgninger på i underkant av 17 milliarder til veg, jernbane og kystled. De fleste større stamvegprosjekter foreslås bompengefinansiert og forslag til nye veiprosjekter er fraværende.

All trafikk gjennom Østfold og videre til Gardermoen, og nordover, må forsatt gå gjennom Oslogryta. Tempoet i utbyggingen av E18 til Sverige reduseres trass for over 80 prosent av vegstrekningen er under tilfredsstillende standard for hovedferdselsårer.

Intercity

For jernbanetrafikkantene er det verd å merke seg at forsatt så prioriteres Intercity-strekningene på Østlandet. Dog med en forløpig stopp i Larvik.

Innenfor perioden er det ikke aktuelt med en viderutvikling av ny forbindlese videre til Grenlandsområdet. Det betyr at der hvor passajegrunnlaget er størst, skal jernbaneutbyggingen prioriteres.

Selv om det er et politisk ønskemål å forskyve mer av godstransporten over fra veg til bane og båt, sier forslaget at dette kan ikke prioriteres. Kostnadne for en slik forsyvning vil bli for store. Dog fremmes forslag om å fjerne kystgebyret på godstransport med båt for å gjøre dette mer attraktivt.

Videre forslår NTP å gjøre Risavika ved Stavanger sammen men Oslo Havn til nasjonal havn for containertransport.

Må si nei

Forslaget som skal ut på høring i fylkeskommuner og i de store byene, med frist 15. oktober, innebærer at investeringsmidler forskyves til drift og vedlikeholdsoppgaver.

Det er ikke rom for store nyinvesteringer i perioden. Nyinvesteringer skal først og fremmst gjennomføres for å bedre trafikksikkerheten og kollektivtransporten i storbyene.

- NTP viser klart behovet for strenge prioriteringer og effektiv bruk av virksemidler i Transportsektoren, sier samferdselsminister Torhild Skogsholm i en kommentar.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.