Fasit Mattenøtt TU 44

Ved Einar Madsen

I en trekant må enhver side være mindre enn summen av de to andre. Her må derfor hver av sidene være mindre enn 7, siden summen av alle tre sidene er 13. Skriver vi opp alle mulighetene for å skrive 13 som sum av tre heltall fra 1 til 6, får vi: 6+6+1, 6+5+2, 6+4+3, 5+5+3, 5+4+4. Det er altså i alt 5 trekanter.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå