Fasit mattenøtt TU 38 - 2013

 

Oppgaven: En bonde har x sauer. Det er mulig å dele sauene i to deler y og z slik at forskjellen mellom y og z blir det samme som forskjellen mellom kvadratene av dem.

Hvor mange sauer x hadde bonden?

Løsning: Bonden var en luring og hadde kun en sau, men han tenkte ikke på at to sauer også kunne være en løsning.

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: