MATTENØTTER

Fasit Mattenøtt TU 3 - 2008

Enhver side i en trekant må være mindre enn summen av de to andre sidene. Da summen av alle tre sidene skal være 13, kan dermed ingen side være større enn 6. De mulighetene som finnes da blir: 6+6+1, 6+5+2, 6+4+3, 5+5+3 og 5+4+4, altså fem forskjellige muligheter. Hvis man mener at to speilvendte trekanter ikke er like, så blir det syv muligheter, nemlig trekanter med lengdene: 661, 652, 562, 643, 463, 544 og 553.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.