MATTENØTTER

Fasit mattenøtt TU 22 - 2013

 

Oppgaven: To tog starter samtidig fra hvert sitt endepunkt av en dobbeltsporet bane.

Det ene toget når sitt bestemmelsessted fem timer tidligere enn det andre toget, og fire timer etter at de møttes.

Hva er forholdet mellom hastighetene til de to togene?

Løsning: Vi kaller de to stykkene av linjen som togene møtes ved for henholdsvis e og f.

Togenes hastighet settes til u og v, mens tiden før de møtes sette til t. Vi får da ligningene:

e = ut = 9v og f = vt = 4u.

Herav fås u/v = 9v/4u som gir u/v = 3/2.

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.