Fasit mattenøtt TU 18 - 2012

 

Oppgave: Summen av alderen til to søstre er 44. Kari er dobbel så gammelt som Eva var da Kari var halvparten så gammel som Eva vil bli når hun er tre ganger så gammel som Kari var da hun var tre ganger så gammel som Eva.

 

Løsning:

La oss ta utgangspunkt i alderen til Eva som settes lik x, når hun var 3 ganger så gammel som Kari, som da altså var 3x.

Aldersforskjellen var derfor 2x på dette tidspunkt.

Hvis Eva var tre ganger så gammel som Kari var ved denne tid, var hun 9x og hvis Kari var halvparten så gammel, var hun 4,5x. Eva måtte fortsatt vær 2 år yngre, altså 2,5x.

I dag er Kari 2 ganger Evas alder, altså må hun være 5x og Eva som fortsatt er 2x år yngre må være 3x.

 De var til sammen 44 år, og vi får den enkle likning 3x + 5x = 44.

Eva er altså 16 ½ år, mens Kari er 27 ½ år.

 

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: