Fasit Mattenøtt TU 15 - 2008

La de tre sidene i trekanten være hhv a, b og c. Vi får lett følgende to ligninger fra oppgaven. a + b+ c = 60, a 2 + b 2 = c 2 og den siste får vi fra to arealberegninger som gir ligningen: a*b/2 = 12c/2. Eliminasjon reduserer dette til en annengradsligning, som gir oss løsningene a,b = 15, 20 og c = 25.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå