ARKIVNYHETER

Fasit Mattenøtt TU 06 - 208

Hvis du la 16 egg i rugekassen så kunne det tenkes at det var fire egg av hvert slag og får å få minst 5 kyllinger må du derfor legge et egg til i rugekassen, slik at du får minst 17 egg i rugekassen. Siden det også var minst fire egg av ett slag i rugekassen er dette også tilstrekkelig for å minst fem av ett slag.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.