MATTENØTTER

Fasit mattenøtt TU 06 - 2012

Einar Madsen
17. feb. 2012 - 16:23

Oppgave: Vi fortsetter med gymnasoppgaver fra 1925. Bestem tallverdien til a slik at ligningen sin(60-x) * sinx * sin(60+x) = a * sin3x stemmer for enhver vinkel x.
Løsning:

Vi omformer uttrykket i ligningen sin(60-x) * sinx * sin(60+x) til 0,25(3sinx – sin 3x)

og for å få dette uttrykket lik a * sin3x må vi ha at a = 0,25.
Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte


Les mer om: