MATTENØTTER

Fasit mattenøtt TU 05 - 2013

 

Einar Madsen
11. feb. 2013 - 08:42

Oppgaven: En gammel klassiker fra en politistasjon passer godt når vi er inne i det logiske hjørnet. På stasjonen er det 10 menn, 6 politimenn og 4 forbrytere. 6 av dem heter Martinsen. En Martinsen hadde arrestert en Martinsen, og en Svendsen hadde arrestert en Svendsen, men denne forbryteren ble ikke arrestert av sin egen bror.

Ingen husker hvem som arresterte Karlsen, men det var bare en Martinsen eller en Svendsen som kunne ha ansvaret for arrestasjonen. Hva er navnene på de 10 mennene på politistasjonen?

 

Løsning: Denne var enkel. Her ser vi lett at en politimann må hete Martinsen, to politimenn må hete Svendsen, mens det må være minst en forbryter med alle navnene Martinsen, Svendsen og Karlsen.

Vi har da fire ledige navn, 3 politimenn og en forbryter. Siden det skulle være 6 som heter Martinsen og vi kun har registrert 2 med dette navn, må de 4 ledige navnene være Martinsen.

Løsningen er dermed 4 politimenn og 2 forbrytere med navn Martinsen, to politimenn og 1 forbryter ned navn Svendsen og 1 forbryter med navn Karlsen.

Vil du løse flere mattenøtter?

Vi har mange utfordringer til deg her: tu.no/matte

Les mer om: