ARKIVNYHETER

Fasit Matenøtt TU 05 - 2008

Hvis den yngste broren B, bare kan hugge ¾ av det den eldste A, kan sage, da er A sitt arbeid 4/3 av B sitt. Når den yngste sager og den eldste bruker øksen, har vi forholdet 1 : 2. Vi får derfor denne oppstillingen:

Mens A hugger x, sager B x/2 og mens B hugger y sager A 4y/3.

Nå må x + y = 5 og x/2 + 4y/3 = 5. Dette gir oss x = 2 og y = 3.

Svaret blir dermed at A hugger 2 favner mens B sager en favn og B hugger 3 favner mens A sager 4 favner. Dermed hugger og sager brødre 5 favner ved til sammen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.