Farligere å fiske enn å finne olje

Farligere å fiske enn å finne olje
FARLIG: Ny forskning viser at fisking er 25 ganger farligere enn oljeutvinning. Bilde: Berit Roald

– Relativt sett har det i løpet av 15 år vært 25 ganger flere fiskere enn offshorearbeidere som har mistet livet på jobb, sier professor Preben Lindøe til UiS-magasinet Univers.

Mange ulykker

Sammen med professorene Ole Andreas Engen og Odd Einar Olsen har Lindøe skrevet artikkelen «Responses to accidents in different industrial sectors».

Her kommer det frem at 15 personer mistet livet på norske skip i fjor og at antallet skipsulykker generelt sett har gått opp siden år 2000.

Her kommer det frem at 15 personer mistet livet på norske skip i fjor og at antallet skipsulykker generelt sett har gått opp siden år 2000.Professorene Ole Andreas Engen (t.v.) og Preben Lindøe ved UiS er to av forfatterne bak studiet. s

Lite synlig

Forfatterne peker også på at mer enn 600 sjøfolk har mistet livet på grunn av forlis og havari de siste 15 årene, noe de mener har kommet for lite fram i mediene.

– Når sjarkfiskere forulykker, skjer det gjerne ved små steder langs kysten der høy risiko for ulykker har vært akseptert gjennom generasjoner. Slike enkelthendelser får ikke medienes oppmerksomhet og skaper ikke noen offentlig debatt om sikkerhet, sier Lindøe.

Les også:

Store hendelser

Forfatterne viser til at store ulykker som Bravo-utblåsningen på Ekofiskfeltet i 1977, Kielland-ulykken i 1980 og gasslekkasjen på Snorre A-plattformen i år har tvunget frem store endringer i olje- og gassindustrien.

– I næringer hvor risiko og farer er synlige og av stor allmenn interesse, som i oljeindustrien, er det lettere å få på plass reguleringer etter press fra blant annet myndigheter og organiserte fagforeninger, sier Engen til Univers.

Les også: Sikkerhetskritiske problemer med stigerørene

Alexander-Kielland ulykken i 1980. Scanpix

Mindre ulykker

Professorene viser at antall personskader på plattformer har gått ned 80 prosent på 30 år.

I 1976 ble det registrert 50 skader per million arbeidstimer, mens det i 2006 var 10 per million.

Gullfaks-arbeidere frykter for livet

Sikkerhet på sokkelen: – Lytt mer til de ansatte

Står på penger

Lindøe er ikke i tvil om hva dette skyldes.

– Oljenæringen er en tung økonomisk aktør som landet er helt avhengig av. Eksportverdien av petroleum er 14 ganger høyere enn eksportverdien av fisk, sier han til Univers.

– Norske myndigheter har samtidig erklært at næringen skal være verdensledende innen sikkerhet. Og fordi folk er opptatt av hva som skjer i oljenæringen, skriver avisene om det, legger han til.

– Fryktkultur, underbemanning og kompetansemangel

Frykter storulykke i Nordsjøen:<br/> – Jeg er redd for å dra på jobb

Tar båtulykker til spørretimen

Les mer om: