Farlig luft i Europa

  • Miljø

I Norge var det ingen overskridelser av grenseverdiene, opplyser Statens forurensningstilsyn.

Ozon nær bakken skader både helse, vegetasjon og materialer.

I atmosfæren derimot, er ozon viktig for å beskytte oss mot skadelig UV-stråling.

Utslippene i sommer ble store til tross for at EU-landene reduserte utslippene av NOx og VOC med rundt 30% fra 1990 til 2000.

I Norge kan det forekomme lokale tilfeller av høye ozonverdier - særlig nær store utslippskilder som skip, oljevirksomhet offshore, industri og veitrafikk.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå