Farlig avfall

80 prosent av alle spesialavfallsdeklarasjoner er feil utfylt. Det viser en fire måneders undersøkelse ved Norsk Avfallshanterings (NOAH) anlegg i Brevik. Dette tyder på svikt i det norske spesialavfallssystemet, sier NOAHs driftsdirektør Harald Gangmark. Flest feil omfattet småemballert eller kvernet avfall. Uegnet emballasje, dårlig merking og innhold som overhodet ikke stemte med skjemaet var de mest alvorlige feilene.

(lh)

Les mer om: