ARKIVNYHETER

Faren over ved Tomsbakken

Bommene har åpnet seg ved Tomsbakken for siste gang. Bilistene slipper å frykte den farlige planovergangen.
Bommene har åpnet seg ved Tomsbakken for siste gang. Bilistene slipper å frykte den farlige planovergangen. Bilde: Anders Haakonsen
28. sep. 2011 - 11:23

Den bratte Tomsbakken ligger i Tønsberg kommune et par kilometer nord for byen. Den er en del av fylkesveg 35. Mange bilister har nærmet seg planovergangen med hjertet i halsen. Fra bunnen av bakken er det mindre enn 100 meter til punktet der vegen møtte banen. Vegetasjonen og terrenget gjorde det vanskelig å se togene fra vegen, og vegbredden står ikke i forhold til trafikkmengden. To store kjøretøyer har den plassen de trenger for å passere hverandre, men ikke særlig mer.Dødsulykke i 2007

Ulykkene har ikke uteblitt. Senest i 2007 satte en ung kvinne livet til her. I 2009 ble det registret 13 nestenulykker. Bommene har blitt påkjørt av biler gang på gang. Dessuten har det hendt at de ikke har gått ned når tog har passert.

Tidligere gikk riksveg 19 på Tomsbakken, men den ble flyttet nordover 17. desember 2009. To uker senere trådte forvaltningsreformen i kraft, og vegen som Tomsbakken inngår i, ble degradert til fylkesveg 35.

Flyttingen av riksveg 19 førte ikke til en drastisk reduksjon i trafikken i den beryktete bakken. Tellinger som er gjennomført siden, viser at årsdøgntrafikken ligger rundt 9 000. Køene var ofte lange på begge sider da bommene gikk opp etter en togpassering.50 millioner fra Jernbaneverket

Planovergangen ved Tomsbakken er ikke den eneste som ble borte da Vestfoldbanen ble stengt. I tettstedet Barkåker var det to til. Den ene lå på fylkesveg 540. Den var i vegen for banens nye trasé, og er nå erstattet av en vegbru og en gangbru over banen.

Den andre planovergangen i Barkåker lå på en adkomstveg til et industriområde. Den lå like ved et T-kryss hvor adkomstvegen møter fylkesveg 650. Banen lå lavt i terrenget. Fra planovergangen gikk det en kort, bratt bakke opp til T-krysset, en svært ugunstig løsning på glatt vinterføre. Når den gamle banen er borte, kan vegen få en gunstig vertikaltrasé.

Til sammen er det investert 50 millioner kroner i bruene og tilstøtende veger i Barkåker. Beløpet belaster ikke vegbudsjettet. Det dekkes av bevilgningene til utbygging av Vestfoldbanen.12 planoverganger

7. november gjenåpnes banen. Den nye strekningen er 7,8 km lang. 5,8 km får dobbeltspor til gjenåpningen. På banestrekningen som er nedlagt, var det 12 planoverganger. 9 av dem ble primært brukt av landbruksmaskiner.

Under den nye banen blir det to underganger. Dessuten blir det tre bruer over banen, en landbruksbru i tillegg til de to på Barkåker.

Gjennom Barkåker går den nye banen i et trau som ligger lavere enn terrenget for øvrig. Hvis banen hadde blitt senket et par meter til, kunne den vært lagt i en kulvert som ikke deler tettstedet i to, slik trauet gjør.

Dårlig økonomi er trolig årsaken til at kulverten ikke ble valgt. Reguleringsplanen ble vedtatt allerede i 1997, før Stortinget fikk et svulmende oljefond til disposisjon. Det var også økonomiske årsaker til at utbyggingen av Vestfoldbanen stoppet opp. Rundt århundreskiftet var alt klart for utlysning av anleggsarbeidet, men bevilgningene uteble.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.