Får slippe ut kloakk

  • energi

Dispensasjonen til utslipp av kloakk er gitt på det vilkår at utslippet snarest mulig - og senest fra og med seilingssesongen 2004 - skal behandles på en hygienisk betryggende måte slik at faren for forurensning av drikkevannsinntak reduseres. Rederiet får dermed tre år på seg til å finne fram til løsninger som kan aksepteres både ut fra antikvariske og hygieniske hensyn.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå