Får nye flytende solprosjekter i Afrika: – Markedet er 20 ganger større enn flytende vindkraft

Kombinasjonen kan gjøre sol- og vannkraft mer effektivt enn de er hver for seg, ifølge Multiconsult.

Får nye flytende solprosjekter i Afrika: – Markedet er 20 ganger større enn flytende vindkraft
Bildet viser toppen av dammen i Kenya som Multiconsult skal vurdere for flytende solkraft. Foto: Multiconsult

Multiconsult har fått i oppdrag å vurdere tre nye flytende solkraftprosjekter, denne gangen i Kenya.