ARKIVNYHETER

Får ikke til ENØK uten ledelse

Ragnar Brekke
16. nov. 2010 - 08:20
Vis mer
Herøya: Sterkere styring av ENØK-arbeidet ble etterlyst på ENØK-dagen på Herøya 20. oktober. -Det finnes store potensialer når det gjelder å hente ut ENØK-besparelser her på Herøya, det er vi overbevist om. Problemet her, som så mange andre steder, er at det går for seint, det blir for mye preik og for lite handling, sa en utålmodig Baard Aasrum, seniorspesialist i Eramet, til Industrien i en pause under ENØK-dagen på Herøya 20. oktober.

Må løftes opp

-Løsningen må være å få temaet ENØK opp på ledelsesplan, som en naturlig del av den daglige driften og med dedikerte personer. Da det samme i sin tid skjedde med HMS, kom raskt resultatene, påpekte han. Aasrum er sentral både i ENØK-nettverket, som omfatter de 10 største bedriftene på Herøya, og i arrangementet av ENØK-dagen, i regi av Herøya Industripark. Valget av tema for årets utgave av ENØK-dagen, ”Ledelse -hvordan få mye ut av lite?”, var dermed ikke helt uventet.

I fastere former

Et sentralt begrep når det gjelder å få ENØK inn i fastere former, er energiledelse. Energiledelse innebærer et kontinuerlig forbedringsarbeid som følger fasene Planlegge, Utføre, Kontrollere og Korrigere - det såkalte PUKK-hjulet. Her ligger aluminiumsprodusenten Alcoa Lista lenger sør i landet langt fremme.

I fjor høst ble bedriften sertifisert og Arnt Olav Hansen, som har oppgaven å lede utviklingen på dette feltet videre, understreket at det er først når energieffektivisering blir en del av bedriftskulturen at man får ut resultatene. Før man kommer så langt må det jobbes mye med å endre adferden og man må gjerne foreta en del investeringer.

-Våre erfaringer fra Lista er at man må sørge for å stille til rådighet tilstrekkelig personell. Dessuten må implementeringen skje som et prosjekt. I hver avdeling må en person være dedikert til å ta seg av dette, sa Hansen som la til at uten operatørstyrt drift etter Toyota-modellen på plass hadde det ikke vært mulig å sertifisere bedriften.

-Det dreier seg om å kjøre sløyfer om igjen og om igjen i prosessen for å bli stadig bedre. Da gjelder det å ikke miste fokus, ifølge Hansen. Informasjon, opplæring og visualisering av resultater mener han er meget viktig for å komme videre med ENØK. Utfordringen her er at man henter inn et stort antall måleresultater hele tiden. –Det er fort gjort å drukne i tall. Her må man velge ut det som gir et klart og riktig bilde, anbefalte Hansen.

Måling en utfordringEt behov som skal ivaretas på tvers i ENØK-nettverket er energimåling og oppfølging. Måling er en stor utfordring i industriparken. Mens det tidligere var én byggeier i parken, Hydro, eier nå mange av virksomhetene sine egne bygg, og her er målere mangelvare. En arbeidsgruppe er satt ned som skal se nærmere på dette. Mindre utelys, spesielt om dagen er et annet felt som vil bli vurdert. Bedre behovs- og tidsstyring kan hjelpe, selv om en del må beholdes av hensyn til sikkerheten.Kan bli mer fjernvarme

En del av overskuddsenergien er alt tatt i bruk, men mer kan det bli. Spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk leveres i dag som fjernvarme til Porsgrunn. Dette gir 25GWh.

–Fjernvarme krever imidlertid store investeringer og det er nødvendig med et samspill mellom mange parter for å få det til, sa Ingrid Sørum Melaaen, rådgiver i Skagerak Nett i sitt innlegg. Først må det bygges fangstanlegg for spillvarmen, deretter må kanskje temperaturen heves ved hjelp av varmepumper, det må bygges varmesentral, legges fjernvarmerør og bygges kundesentral, opplyste hun. Prisen vil ligge mellom 50 og 350 mill. kr. for et anlegg på 15-100 GWh. -Vi ønsker å levere mer, både internt på Herøya og i byen for øvrig, understreket Melaaen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.