ARKIVNYHETER

Får 6,9 mrd for å overta 17 200 km veg

Samferdselminister Liv Signe Navarsete
Samferdselminister Liv Signe Navarsete Bilde: Svein Erik Dahl/Samfoto
Jarle Skoglund
15. mai 2009 - 13:53

– Fylkeskommunene vil fra 1. januar 2010 bli den nye store vegeieren i Norge. Regjeringen legger nå fram et økonomisk opplegg som setter fylkene i stand til å løse denne oppgaven. Fylka vil få betydeleg mer midler til dette enn det staten bruker på samme vegnettet i 2009, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Fylkeskommunane vil etter overføringen ha ansvar for et vegnett på om lag 44 000 kilometer, mens det statlege vegnettet vil være på om lag 10 000 kilometer. Det blir elles lagt opp til at fylkeskommunene fra same dato skal overta ansvaret for i alt 78 riksvegfergesamband.Det samme som staten brukte

Fylkene får dermed et beløp tilsvarende det staten brukte på dette vegnettet i 2009. I tillegg er det lagt inn ein økning i de frie midlene til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner. I dette beløpet inngår en milliard kroner som regjeringen foreslår for å styrke rammene til fylkesvegene utover dagens nivå. Fylkene vil også kunne bruke av veksten utover dette til å satse på samferdsel.

Det er i Nasjonal transportplan (NTP) varslet at fylkeskommunene vil få tilgang til en rentekompensasjonsordning med ramme på to milliardar kroner årleg. Det er i NTP også varslet at det årlig skal brukes 500 millioner kroner på rassikring på det fylkeskommunale vegnettet. Dette i tillegg til de overførte midlene og veksten i Lide frie inntektene.Problemveger

– Det er store utfordringer knyttet til det vegnettet som fylkeskommunane får ansvaret for fra 1. januar. Det vil fortsatt være et statlig ansvar å gjøre fylkene i økonomisk stand til å løse denne oppgaven. Gjennom økte bevilgninger, rentekompensasjonsordningen, og statlige midler til nasjonale turistveger og rassikring på fylkesvegnettet vil fylkene ha gode forutsetninger til å løse oppgaven de har fått.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.