Fant tennkilde-avvik på Martin Linge-plattformen

Ny tilsynsrapport.

Fant tennkilde-avvik på Martin Linge-plattformen
Martin Linge på plass på feltet i Nordsjøen. Foto: Jan Arne Wold/Woldcam/Equinor

Petroleumstilsynet (Ptil) offentliggjorde torsdag tilsynsrapporten etter at de var ombord på Martin Linge-plattformen i flere dager i august. Tilsynet fant fire avvik på plattformen.