Fant søstersolsystem

Grunnlag for liv

Et solsystem muligens som vårt

Søker etter liv

Artikkelforfatteren Knut Jørgen Røed Ødegaard er forsker ved Astrofysisk institutt i Oslo.