OLJE OG GASS

Fant mer olje i Brasse – nå planlegger oljemyggen å bygge ut feltet

Øker ressursanslaget.

Brasse-feltet er større enn antatt, opplyser Oljedirektoratet og operatør Faroe Petroleum etter at to avgrensningsbrønner er ferdig boret. Nå planleggers det utbygging av funnet.
Brasse-feltet er større enn antatt, opplyser Oljedirektoratet og operatør Faroe Petroleum etter at to avgrensningsbrønner er ferdig boret. Nå planleggers det utbygging av funnet.

I fjor sommer fant Faroe Petroleum olje i Brasse-prospektet. Funnet ble beregnet å inneholde opptil 80 millioner fat olje og var med blant de største funnene på norsk sokkel i fjor.

Nå har det lille oljeselskapet boret to avgrensningsbrønner på feltet med svært gode resultater, melder Oljedirektoratet

Det nye ressursanslaget for Brasse er nå på mellom 56 millioner fat og 92 millioner fat.

Planlegger utbygging

Brønnene er boret om lag 13 kilometer vest for Oseberg i Nordsjøen. Hensikten var å avgrense den sørlige delen av funnet.

Den første brønnen traff på en ni meter oljekolonne, mens den andre traff på en 18 meter oljekolonne og en fire meter gasskolonne. Reservoarkvaliteten var god/meget god. 

En vellykket formasjonstest er også gjennomført, som viste gode produksjons- og strømningsegenskaper.

Nå melder selskapet at de er godt i gang med å planlegge en utbygging - med håp om første olje fra feltet i 2020 eller i 2021.  

– Brasse-feltet er betydelig og verdifullt, med svært god økonomi, selv med en langvarig lav oljepris. Nærheten til eksisterende infrastruktur, kombinert med de gode reservoaregenskapene og grunt vann, sikrer at feltet kan bli bygget ut på en hensiktsmessig måte, hvor vi kan utnytte dagens lave priser, sier selskapets administrerende direktør, Graham Stewart, i en pressemelding.

– God økonomi

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur i området, både Oseberg og Brage kan være aktuelle felt, førstnevnte har Faroe Petroleum en eierandel i.

Faroe Petroleum skriver i en pressemelding at alt tyder på at det vil være god økonomi å bygge ut feltet, selv med lave oljepriser. 

Rettighetshaverne er allerede godt i gang med å planlegge en eventuell utbygging. 

Så langt har selskapet sett mest på subsea-løsninger, knyttet til infrastrukturen på en av de to nærliggende feltene. Dette er pågående arbeid, og tekniske og kommersielle aktiviteter knyttet til de to potensielle vertsfeltene ble satt i gang alt i fjerde kvartal i fjor.

Utbyggingsplan i 2018

Den foreløpige planen for feltutviklingen inkluderer tre til seks produksjonsbrønner og vanninjeksjon for å øke trykket.

Feltet har trolig bedre strømmeegenskaper enn først antatt, og det er ventet at det vil kunne produsere en rate på 30.000 fat olje ti dagen.

Det er også gjort beregninger av kostnadene ved å bygge ut feltet. Faroe Petroleum beregner at utbyggingen vil koste rundt 550 millioner dollar – altså omkring 4,4 milliarder kroner etter dagens kurs, dersom den mellomstore løsningen blir valgt. Den består av fire brønner og en undervannsstruktur.  

Milepælene fremover vil være konseptvalg for Brasse – i tillegg til å levere utbyggingsplan – begge er planlagt alt til neste år.