Fallende vindkraftpriser gjør at de som investerte først sliter

– Lønner seg å sitte på gjerdet, ifølge DNB.

Fallende vindkraftpriser gjør at de som investerte først sliter
Fallende kostnader for vindkraft gir problemer for de aktørene som investerte tidlig i elsertifikatsystemet.

ELSERTIFIKATER

  • Elsertifikatsystemet fungerer slik at produsentene av fornybar kraft i tillegg til kraftprisen får en inntekt fra salg av elsertifikater.
  • Strømkundene må til slutt betale for elsertifikatene, men den kraftkrevende industrien og enkelte andre kunde­grupper slipper.
  • Markedet skal gi 26,4 TWh ny fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2020

Det var på et seminar på Gardermoen i går i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og den svenske Energimyndigheten at Jacobsen snakket om hvilke problemer fallende kostnader for vindkraft gir for de aktørene som investerte tidlig i elsertifikatsystemet.

– En utfordring for systemet er at det skal gjøres billig for forbrukerne. Det er positivt det, men det er ikke sikkert at det er en god løsning for de som skal investere, sa Jacobsen.

Les også: Norwea advarer Siv Jensen mot å ikke høre på Stortinget

– De siste tjener mest

Han viste til at det har vært en betydelig prisreduksjon for vindkraft i det nordiske markedet de siste årene.

– Det betyr at de som investerte for fem år siden investerte til en kostnad som er betydelig over kostnaden for å investere i dag, sa Jacobsen.

– Da er det en risiko for at de ikke får pengene sine tilbake. Det er det vi nå ser. Det lider både egenkapitalen og i verste fall også fremmedkapitalen av. Moralen er at den som kommer best ut av det er den som investerer sist, altså like før ordningen opphører, fortsatte han.

Han påpekte at dette ikke så ut til at problemet var tatt opp i NVE og den svenske Energimyndighetens utredninger, og han lurte på om disse var bekymret for saken.

Jacobsen ønsket ikke å utdype sitt synspunkt overfor Teknisk Ukeblad.

Les også: Finansdepartementet prioriterer ikke norsk fornybarutbygging

– Lønner seg ikke å vente

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud svarte Jacobsen ved å påpeke at det neppe er lurt av norske vindkraftaktører å vente mer med sine investeringer.

– Man balanserer allerede nå helt på marginalen med tanke på framdrift for å kunne settes i drift innen 2020 for å få være med i sertifikatordningen, sa Sanderud.

Han understreket også at det vil være behov for fornybar energi etter at elsertifikatordnigen løper ut.

– Klimautfordringer er ikke over i 2020. Dette er veldig lange investeringer, og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen etter fornybar energi vil forsvinne etter 2020. Investorene må tenke på hele livsløpet, sa Sanderud.

– Klimautfordringer er ikke over i 2020. Dette er veldig lange investeringer, og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen etter fornybar energi vil forsvinne etter 2020. Investorene må tenke på hele livsløpet, sa Sanderud.Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud tror ikke fornybaraktørene sitter på gjerdet og venter på ny teknologi, siden kraftverkene deres da kan risikere å komme i drift etter at elsertifikatordningen er utløpt. Øyvind Lie

Les også: Ønsker hemmelighold rundt skatteendringer for elsertifikater

– Usikker utvikling

Gustav Ebenå i den svenske Energimyndigheten la til at det heller ikke går an å si med sikkerhet hvordan prisene for vindkraftverk vil utvikle seg.

– Vindkraften er i dag ganske billig, både som et resultat av teknologiutvikling men også som et resultat av at konkurransen om ressursene er vesentlig lavere fordi feed-in-støtten i europeiske land er redusert. Så det er ikke bare den teknologiske utviklingen som styrer elsertifikatprisen. Så ja, risikoen finnes, men jeg tror ikke bildet er så entydig. Og sikkert kan man ikke være før i ettertid, sa Ebenå.

Les også:

Svenskene vil innføre skattefradrag for «hjemmelaget» strøm

Frykter at svenskene har ført Norge bak lyset med ekstremt gode skattefradrag  

Les mer om: