Faktisk.no: Vi vet ikke om den norske oljeproduksjonen har verdens laveste utslipp

Faktisk.no: Vi vet ikke om den norske oljeproduksjonen har verdens laveste utslipp
Oseberg feltsenter. Midt på bildet betongplattformen Oseberg A. Foto: Marit Hommedal NTB/Scanpix

FAKTASJEKK «[Norge] er best på karbonfotavtrykk og det å produsere olje med lite utslipp.

Les mer om: