Faktisk.no: Er det sant at vindmøllevinger ofte begraves i deponier?

Delvis sant, er konklusjonen.

Faktisk.no: Er det sant at vindmøllevinger ofte begraves i deponier?
Rotorblader fra vindmøller regnes som vanskelig å resirkulere. Bilde: Colourbox