NETTARKIV

FAKTA: Tegn på andre tider

ANDRE TIDER: Industrilederne venter laverE produksjon i tiden fremover.
ANDRE TIDER: Industrilederne venter laverE produksjon i tiden fremover. Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
7. nov. 2008 - 09:48

Stadig flere industriledere innen bransjer som trevareindustri, treforedling, kjemisk industri og metallindustri vurderer den generelle utsikten på kort sikt som negativ. Det viser SSBs konjunkturbarometer for tredje kvartal.

Disse bransjene melder om nedgang i produksjonsvolumet og sysselsettingen. Hardest rammet er trevareindustrien og mineralproduktindustrien.

Delvis positivt

Produsenter av investeringsvarer, som inkluderer maskinvare, plattformer og skipsverft venter en moderat økning i produksjonsvolum og sysselsetting. Samlet ordrebeholdning faller på grunn av lavere ordretilgang, mens markedsprisen fortsetter å stige. Mangel på arbeidskraft er fremdeles en utfordring i disse bransjene.

Det er fremdeles et flertall av industrilederne som vurderer den generelle utsikten på kort sikt som bedre, men antallet har sunket fra forrige måling SSB gjorde.

Økende produksjon

Innen produksjon av konsumvarer meldes det om høyere produksjon i tredje kvartal. Stor etterspørsel innelands er grunnen til dette.

Et flertall av industrilederne her vurderer dermed den generelle utsikten på kort sikt som bedre. Dette støttes av forventning om økt etterspørsel og høyere priser.

Færre ordrer

Bildet er dermed blandet, men konjunkturbarometeret viser en utflating i samlet produksjonsvolum. Samlet ordrebeholdning faller på grunn av lavere ordretilgang både i hjemme- og eksportmarkedet, mens markedsprisene fortsetter å stige. Svakere krone og økte råvarepriser er trolig noen av årsakene til dette.

Industriledernes vurdering av den generelle utsikten på kort sikt går fra positiv til svakt negativ. Sammensatt konjunkturindikator for industrien beregnes til -6. Dette er godt under det historiske gjennomsnittet, og signaliserer et konjunkturomslag, skriver SSB.

Les mer om: