Arctic Princess er 288 meter lang og har en lastekapasitet på 147.000 m3 LNG. LNG-en blir transportert ved minus 163 grader Celsius i fire kuletanker om bord i skipet, hver med en diameter på 42 meter. En full last med LNG inneholder nok energi til å dekke ett års energiforbruk i en by med 45.000 innbyggere. (Bilde: Høegh)

(Fakta) Det maritime Norge

  • nettarkiv

De norske maritime næringene er organisert i tre hovedsammenslutninger:

Norsk Industri Maritim bransje har 128 medlemsbedrifter, som omfatter verft og utstyrs- og underleverandører.

Rederienes Landsforening organiserer rederier som driver innenriks skipsfart inklusive ferjer. Landsforeningen har 50 medlemsbedrifter.

Norges Rederiforbund, som kan feire hundreårsjubileum i år, er den største av organisasjonene. Rederiforbundet omfatter alle rederiene som er i utenriksfart.

Skip og borerigger kontrollert av norskeide rederier:

Antall skip

Register/Flagg

Tonnasje (gross tonn)

Gjennomsnittlig alder

271

NOR

2,5 mill. tonn

10 år

621

NIS

20,7 mill. tonn

13,2 år

984

Andre flagg

18,5 mill tonn

13,3 år

9 borerigger

NOR

49

Andre flagg

Kilde NRF

Antall skip i ordre fra norske rederier: 344 til en verdi av 140 millioner kroner

Antall borerigger i ordre fra norske rederier: 25 til en samlet verdi av 81 milliarder kroner

Hvor bygges skip og borerigger:

  • 104 ved norske verft
  • 91 i Kina
  • 45 i Sør-Korea
  • 23 i India
  • 19 i Japan
  • 18 i Vietnam