FAKAtelenorledere Metodene

Selvledelse består i å bruke ulike teknikker for å øke effektivitet og tilfredshet. Metodene deles inn i atferdsstrategier og kognitive strategier. Sentralt står verdivalg og prioriteringer samt selvobservasjon i forhold til disse valgene og det man faktisk gjør i det daglige. Presise mål er viktig. Du og teamet skal belønnes når målene blir nådd. Videre er det viktig å trene opp positiv og realitetsorientert tenkning i forhold til seg selv og mestring av ulike situasjoner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå