Faglærere: – Arkitekt- og ingeniørstudenter lærer ikke nok om digitalisering

Det er feil, svarer arkitektprofessor ved NTNU.

Faglærere: – Arkitekt- og ingeniørstudenter lærer ikke nok om digitalisering
Ingolf Sundfør (fra venstre), Harald Selvær og Lars Vegheim Dagalid underviser bim-studentene på Fagskolen i Oslo og Akershus. Foto: Heidi Sævold

Denne uka skrev TU Bygg om bim-teknikerstudentene ved norske tekniske fagskoler som i løpet av ett år får en kompetanse byggebransjen skriker etter.